TENNISVERENIGING T´77 
 
 

Ook lid worden van tennisvereniging T'77 ? 

Speciale introductieprijs voor nieuwe tennisleden


Meld je hier aan!

Tennis is booming! Binnen de huidige corona regels is tennis een van de weinige sporten die 'volledig' beoefend kan worden. We merken dan ook een stijgend interesse voor deze fantastische racketsport. Wil je ook graag kennis maken?....Voor nieuwe tennisleden hanteren wij op dit moment een aantrekkelijk 'instap' tarief.

Voor 75 euro (NB: jeugd; 40 euro) kun je nu lid worden en onbeperkt tennissen tot en met het eind van het jaar. Je krijgt bij aanmelding een lidmaatschap pas en een sleutel van het toegangshek. Met deze sleutel heb je elk moment toegang tot het tennispark. Wil je 's avonds spelen, geen nood. 4 tennisbanen zijn voorzien van duurzame LED verlichting.

Lid worden? Geef je dan nu op via onderstaand formulier (digitaal). Na opgave ontvang je direct een bevestiging en ontvang je zo snel mogelijk je pas en sleutel.

Meld je hier aan bij tennisvereniging T'77

 


Het kan zijn dat je een foutmelding krijgt bij het openen van het aanmeldformulier. Je kunt dit oplossen door de pagina in een andere browser  (bij voorkeur Chrome) te openen. Mocht dit niet helpen, dan kun je het aanmeldformulier hieronder downloaden, uitprinten en inleveren bij de ledenadministratie.


Aanmeldformulier T/77
Klik hier om te downloaden
Inschrijfformulier T'77 - intro actie abonnement 2021.pdf (251.17KB)
Aanmeldformulier T/77
Klik hier om te downloaden
Inschrijfformulier T'77 - intro actie abonnement 2021.pdf (251.17KB)


Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande of ben je op zoek naar meer informatie? stuur een mailtje naar: ledenadministratie@t77urk.nl of een whatsappje naar 06-10959300.


Contributie 2021  (per jaar, wordt per half jaar geïncasseerd in januari en juli)

  • Volwassenen: € 144,00 
  • Student: € 94,00  
  • Jeugd: €76,00* 
  • Gezin: €342,00

(*Jeugdleden zijn leden die per 1 januari van het contributiejaar nog geen 18 jaar zijn)


Het lidmaatschap moet voor 1 juli of voor 1 december worden opgezegd. Aan- en/of afmelden moet schriftelijk gebeuren bij

Hessel van Urk (ledenadministratie@t77urk.nl)


Ledenadministratie Tennisvereniging T'77

Hessel van Urk

email: penningmeester@t77urk.nl          tel: 06-10959300

Het Ruim 27   8322AM  UrkRegels Lidmaatschap (uit de statuten van de tennisvereniging)


 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid.

b. Door schriftelijke opzegging van het lid. Het lidmaatschap eindigt dan op dertig juni respectievelijk eenendertig december volgend op de datum van opzegging, mits de opzegging tenminste 1 maand voor het einde van de genoemde periode is gedaan. Anders houdt het op met het einde van het daarop volgende halfjaar. Stuur een e-mail naar: ledenadministratie@t77urk.nl

c. Door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan worden (wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zij gesteld en bovendien) wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. Door verlies van het lidmaatschap van de KNLTB. Schorsing als lid van de KNLTB brengt schorsing als lid der vereniging mee.

e. Door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen 1 maand na ontvangst va die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering
is bindend voor de partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.

 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd, tenzij de opzegging rechtsgeldig op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 1 letter b per 30 Juni is gedaan, in welk geval de contributie per 30 juni is geëindigd.


Lees voor schriftelijk = e-mailen 

Mailadres ledenadministratie: ledenadministratie@t77urk.nl

 
 
Kaart