Tennisvereniging T'77
 

ALV 2024

Het bestuur van tennisvereniging T'77 nodigt alle tennisleden op om de jaarlijkse ALV bij te wonen. Dit jaar vindt de ALV plaats op D.V. Donderdag 11 April om 20:00 uur in de kantine van onze vereniging. Uiteraard zorgt de vereniging voor een hapje en drankje na de vergadering.


Agenda (onder voorbehoud):

  • Welkom
  • Vaststellen notulen ALV 2023
  • Financieel verslag 2023
  • Vaststellen begroting 2024 
  • Verslag kascommissie
  • Bestuurswijzigingen
  • Statutenwijziging en wijziging Huishoudelijk Reglement
  • Rondvraag


Hieronder kunt u de benodigde stukken downloaden en bekijken:

Notulen:

Notulen ALV 2023
Notulen aangaande de algemene ledenvergadering welke gehouden werd op donderdag 30 Maart 2023
Notulen ALV 30 maart 2023.pdf (158.49KB)
Notulen ALV 2023
Notulen aangaande de algemene ledenvergadering welke gehouden werd op donderdag 30 Maart 2023
Notulen ALV 30 maart 2023.pdf (158.49KB)


Financieel:

Financieel overzicht renovatie Tennispark
Overzicht van alle kosten aangaande de renovatie van het tennispark en de banen gedurende 2022 en 2023
Kosten en begroting renovatie tennispark 2022-2023 - T'77.pdf (47.06KB)
Financieel overzicht renovatie Tennispark
Overzicht van alle kosten aangaande de renovatie van het tennispark en de banen gedurende 2022 en 2023
Kosten en begroting renovatie tennispark 2022-2023 - T'77.pdf (47.06KB)


Financieel overzicht 2023 en begroting 2024
Balans en Resultatenrekening aangaande 2023 en begroting betreffende 2024
Financieel overzicht 2023 + begroting 2024 - T'77.pdf (217.65KB)
Financieel overzicht 2023 en begroting 2024
Balans en Resultatenrekening aangaande 2023 en begroting betreffende 2024
Financieel overzicht 2023 + begroting 2024 - T'77.pdf (217.65KB)


Bestuurswijzigingen:

Bestuurswijzigingen - Rooster van aftreden - T'77
Rooster van aftreden bestuursleden T'77 Urk.pdf (69.5KB)
Bestuurswijzigingen - Rooster van aftreden - T'77
Rooster van aftreden bestuursleden T'77 Urk.pdf (69.5KB)


Statuten en Huishoudelijk Reglement:

Concept statuten T'77 Urk
Concept Statuten T'77 NIEUW.pdf (275.89KB)
Concept statuten T'77 Urk
Concept Statuten T'77 NIEUW.pdf (275.89KB)


Statuten tennisvereniging T'77 (OUD)
Statuten Tennisvereniging T77 Urk.pdf (57.98KB)
Statuten tennisvereniging T'77 (OUD)
Statuten Tennisvereniging T77 Urk.pdf (57.98KB)


Concept Huishoudelijk Reglement T'77
Concept Huishoudelijk Reglement T'77 NIEUW.pdf (184.79KB)
Concept Huishoudelijk Reglement T'77
Concept Huishoudelijk Reglement T'77 NIEUW.pdf (184.79KB)


Huishoudelijk Reglement tennisvereniging T'77 (OUD)
Huishoudelijk Reglement - Tennisvereniging T'77.pdf (63.73KB)
Huishoudelijk Reglement tennisvereniging T'77 (OUD)
Huishoudelijk Reglement - Tennisvereniging T'77.pdf (63.73KB)


 


E-mailen
Bellen
Map
Info