Tennisvereniging T'77
 

ALV 2023

Het bestuur van tennisvereniging T'77 nodigt alle tennisleden op om de jaarlijkse ALV bij te wonen. Dit jaar vindt de ALV plaats op D.V. Donderdag 30 Maart 2023 om 19:30 uur in de kantine van onze vereniging. Uiteraard zorgt de vereniging voor een hapje en drankje na de vergadering.Agenda:

  • Welkom
  • Vaststellen notulen ALV 2022
  • Financieel verslag 2022
  • Vaststellen begroting 2023 

                          - Contributie 2023 en 2024

  • Verslag kascommissie
  • Bestuurswijzigingen

                         - Herbenoeming zittende bestuursleden

                         - Benoeming bestuurslid Technische Commissie & Jeugd


  • Opzetten diverse commissies
  • Sponsorcommissie 

                        - Voorstel onderhouds-/vrijwilligerscommissie


  • Rondvraag


Hieronder kunt u de benodigde stukken downloaden en bekijken:

 


E-mailen
Bellen
Map
Info