Tennisvereniging T'77
 

Geschiedenis tennisvereniging T'77

De eerste tennisactiviteiten vonden plaats in de sportzaal aan de Waaiershoek. Hier werd iedere zaterdagmorgen van 8.00 tot 13.00 uur getennist.  De toename van het aantal leden en het gegeven dat de tennissport in principe een buitensport is, ontstond dringend behoefte aan buitenbanen. In overleg met gemeente Urk zijn door de gemeente in 1980 de drie buiten banen (hardcourt) op het sportpark de Vormt gerealiseerd.

Ook deed zich de behoefte gevoelen aan een eigen clubgebouw Ook hierbij liet de gemeente Urk zich van haar goede kant zien. In 1980/1981 kon een eigen clubhuis (vereniging) met twee kleedkamers (gemeente) in gebruik worden genomen.

Gelet op de vrij hoge baanhuur was het aantrekkelijker om de het tennispark incl. de kleedkamers van de gemeente over te nemen en in eigen beheer te gaan exploiteren. Deze privatisering vond zijn beslag in de jaren tachtig.

De groei van het aantal leden deed wederom de behoefte aan uitbreiding van de baancapaciteit ontstaan. Inmiddels kwam het kunstgras in opmars. Het toenmalige bestuur heeft een juiste keuze gemaakt door bij de uitbreiding te kiezen voor kunstgras. Hierdoor kan er het gehele jaar worden getennist. In 1987 is het park dan ook uitgebreid met 2 kunstgrasbanen. Om ook in de avonduren en in de winter door te kunnen tennissen zijn in 1989/1990 de twee kunstgrasbanen ( banen 4 en 5)  voorzien van verlichting.

In die tijd bleef T’77 maar doorgroeien en dit leidde er toe dat in 1992 het park wederom met 2 kunstgrasbanen en verlichting (banen 6 en 7) werd uitgebreid. Om het gehele tennispark van dezelfde baansoort te voorzien zijn in 1999 de banen 1 t/m 3 ook voorzien van kunstgras.

De laatste renovatie van het park vond plaats in 2011. In dat jaar zijn de banen 1 t/m 3 voorzien van een nieuw zand en nieuw gaas rondom deze banen.

Onder de invloed van en de opkomst van andere sporten kreeg T’77 evenals vele andere verenigingen de laatste jaren te kampen met een dalend aantal leden.

E-mailen
Bellen
Map
Info